OM CORONAVIRUSET (COVID-19)

Här kan du ta del av information kring vilka åtgärder vi på Taxi23 vidtar.

Vår information uppdateras löpande.